Zorgtoeslag als tegemoetkoming in je totale zorgkosten


Zorgtoeslag wordt alleen uitbetaald als je de zorgtoeslag bij de balastingdienst ook aangevraagd hebt. De zorgtoeslagen betaaldata zijn, met uitzondering van de maand september, op de twintigste van de maand vastgesteld.


Voor september is de eenentwintigste als betaaldag gepland. De Nederlandse overheid verstrekt een zorgtoeslag als je geraamde inkomsten over 2017 lager zijn dan € 27.500,-


Afhankelijk van de hoogte van je inkomen en of je kostwinner bent wordt de maandelijkse zorgtoeslag vastgesteld. Verdien je het minimum loon en ben je kostwinner dan bedraagt de zorgtoeslag € 170,- per maand. Ben je alleenstaand dan bedraagt de zorgtoeslag € 88,-


De hoogte loopt terug bij een hoger geraamd inkomen. De zorgtoeslag loopt langzaam terug en vervalt bij een geraamd inkomen boven de € 35.000,- voor een kostwinner en bij een geraamd inkomen van boven de € 27.500 voor een alleenstaande.


De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor de ziektekostenverzekering die je verplicht bent af te sluiten.


Een passende zorgverzekering, kan dat


De hoogte van de premie verschilt per verzekeringsmaatschappij. De overheid stelt een basispakket vast dat iedere verzekeringsmaatschappij aanbiedt.


Daarnaast biedt iedere verzekeringsmaatschappij een waaier aan aanvullende zorgverzekeringen aan. Zowel het basispakket als de aanvullende verzekeringen worden onder verschillende financiële voorwaarden aangeboden.


Het afsluiten van een passende zorgverzekering is hierdoor niet echt makkelijk. Via je eigen risico en via de medische behandelingen en medische zorg die niet gedekt worden door jouw zorgverzekering maak je in de loop van het jaar ook zorgkosten.


Kies je voor de goedkoopste zorgverzekering met het hoogste eigen risico en de meest beperkte dekking dan kan dit voor financiële onaangename en moeilijk te dragen verrassingen zorgen.


Hoe je je verzekert en bij wie blijft, door onzekerheid over je behoefte aan zorg in het komende jaar en de moeilijke vergelijkbaarheid van de verschillende zorgpolissen, een lastige keus.