Veel mensen zijn niet op de hoogte van de gevolgen die een strafbeschikking heeft. Het heeft namelijk ook gevolgen op het strafblad van een individu en daardoor zal het verkrijgen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) niet makkelijk zijn. Wanneer je niet binnen de wettelijke termijn van twee weken in verzet gaat tegen de opgelegde strafbeschikking ga je ermee akkoord. Met andere woorden, je erkent dus dat je in de fout bent gegaan en dat de strafbeschikking terecht is. Afhankelijk van de soort strafbeschikking die je is opgelegd kan je wel of niet ooit in aanmerking komen voor een VOG. Daarnaast speelt ook de gewenste baan hierin een rol.

Invloed op strafblad

Niet alle strafzaken dienen geregistreerd te worden in het strafblad. De straffen die wel geregistreerd dienen te worden in het strafblad staan beschreven in artikel 2 tot en met 5 van het besluit justitiële gegevens. In simpele bewoordingen uitgelegd zou je kunnen stellen dat iedereen die 12 jaar of ouder is, en als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, geregistreerd zal worden. Bij heel veel overtredingen die inmiddels vrij normaal lijken voor sommige mensen geldt dit ook, al wordt er wel een grens getrokken. Er moet namelijk sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een boete van minstens 100 euro.

Invloed op VOG

Wanneer je dus niet in verzet gaat tegen de opgelegde strafbeschikking, erken je dat je schuldig bent. Dit kan later een grote invloed hebben voor jou carrière. Zo is het mogelijk dat je afgewezen gaat worden bij je droombaan omdat je ooit in het verleden iets stoms hebt uitgehaald waar je nooit tegen in verzet bent gegaan. Een VOG wordt namelijk door heel veel werkgevers gevraagd terwijl je dat niet altijd verwacht. Een baan bij de NS als conducteur vergt bijvoorbeeld ook een VOG.

Financieel

Dit betekent dat er, mede door bovenstaande consequenties, een hoop financiële gevolgen kunnen zitten aan het ontvangen van een strafbeschikking. Als je geen baan kan krijgen betaal je misschien minder belasting, maar er komt ook veel minder geld binnen. Dit is het uiteraard niet waard en we raden je dan ook aan om zeer goed te letten op de mate waarin een strafbeschikking op jouw naam terecht is. Als je een reden hebt om het aan te vechten moet je dat altijd doen, want je weet maar nooit wat voor consequenties je de rest van je leven ervan gaat krijgen.