Al jaren pleit men voor een gelijke behandeling en salaris voor de vrouw in het bedrijfsleven maar toch blijven veel bedrijven achter op de gelijke behandeling van vrouwelijk personeel. Hier komt nu een einde aan nu de eerste bedrijven gelijke salarissen laat opnemen in de CAO.

 

Het bedrijfsleven is en blijft een mannenwereld waar de vrouw de laatste decennia een steeds sterkere positie krijgen maar over gelijkheid in behandeling of salaris is nog steeds niet volledig sprake.

 

Vooroordelen

Dat vrouwelijk personeel ongelijk behandeld wordt op de werkvloer is niet onbekend. Maar waar komen dan toch al die vooroordelen vandaan die dit veroorzaken. Uit verschillende onderzoeken hierover zijn er veel oorzaken over opgesteld. Hierbij een top 5 van meest voorkomende redenen:

Vrouwen onderhandelen niet over het salaris
Vrouwen denken met hard werken meer waardering, en dus beloning, te krijgen
Vrouwen gaan een conflictsituatie vaker uit de weg dan mannen
Het werk van vrouwen ligt vaker stil door zwangerschap en geboorte
Vrouwen zijn 2x meer gevoeliger voor het krijgen van een burn-out

Salarisindeling

Veel bedrijven werken met een salarissysteem wat personeel plaatst in een salarisschaal. Doordat deze schalen vaststaan is het moeilijk om hier salaris discriminatie uit te halen. Iedere functie kent een vaste schaal waarbij iemand die verder groeit naar een hogere functie dan ook verschuift naar een hogere schaal.

 

Op deze manier is het voor de salarisadministratie en HR gemakkelijk bij te houden hoe het met de salarisverdeling is gesteld bij het personeel binnen het bedrijf. Als het bij een bedrijf ontbreekt aan een soortgelijke instelling dan is het onontkoombaar dat salarisonderhandeling zich aandient waardoor salarisverschillen ontstaan en dus praktijken als ongelijke behandeling de kop op kunnen steken.

 

De cijfers

De verschillende redenen waarom vrouwen minder verdienen maken het minder duidelijk in hoeverre dit het salaris bepaalt. Maar duidelijk is wel dat er salarisverschil is.

 

Het loonverschil kan oplopen tot 19% over het landelijk gemiddelde maar per sector zijn er ook weer verschillen. Vrouwelijk managers verdienen tot 14% minder dan hun mannelijke collega’s en in het hoger management is dat verschil nog maar 11%. In de culturele sector verdienen 9% van de vrouwen meer dan € 3.000,- per maand terwijl dat bij mannen voor 29% het geval is.

 

In het algemeen hebben vrouwen wanneer ze jonger zijn een lager salarisverschil met de mannelijke collega’s dan wanneer ze ouder zijn. Eerst is het verschil meer dan € 1.400,- terwijl het gemiddelde verschil bij vrouwen boven 35 jaar oud op kan lopen tot € 3.662,-.

 

Een grote factor dat hierin meespeelt is ook parttime werk of werk zonder vast contract. Mannen hebben meer kans dan vrouwen een fulltime baan te krijgen of een vast contract (mannen 73,7% - vrouwen 66,1%).

 

Een groot verschil is werken in het bedrijfsleven t.o.v. werken in de overheid. Vrouwen verdienen gemiddeld meer met werk bij de overheid dan in het bedrijfsleven. Bij mannen is dat precies andersom. Daarnaast krijgen vrouwen veel meer ontwikkelingsmogelijkheden en stijgen in hun positie binnen de overheid met een verdubbeling aan topposities ten opzichte van 15 jaar geleden.